طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند “ب” ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عرضه­کنندگان برق می توانند برق در اختیار خود را با استفاده از امکانات شبکه برق کشور برای فروش به مصرف‌کنندگان مورد نظر خود عرضه نمایند.

در این راستا مصوبات صورتجلسه­های 138 و 146 هیئت تنظیم بازار برق ایران و پیرو آن دستورالعمل اجرایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بسترهای قانونی و اجرایی لازم را به منظور انعقاد این گونه قراردادها فراهم کرده­اند.

قرارداد دوجانبه به معنای مبادله مالی مستقیم بین یک عرضه‌کننده و یک مصرف­کننده می­باشد. در رویه فعلی تنها مشترکین بخش صنعت می­توانند تمام یا بخشی از مصرف برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه با عرضه‌کننده مورد نظر خود تأمین نمایند.

این قرارداد برای مصرف­کنندگان دارای مزایایی می­باشد:

  • کاهش دیماند خود از برق منطقه­ای؛
  • امکان خرید برق از عرضه­کننده  مورد نظر خود؛
  • تعیین قیمت توافقی که از نظر اقتصادی نیز به صرفه­تر باشد؛
  • قرار گرفتن در اولویت آخر خاموشی؛
  • آماده شدن برای ورود به فضای بورس انرژی.

حمایت دولت و وزارت نیرو از قراردادهای دوجانبه در قالب تصویب­نامه شماره 145937/ت50999ه مورخه 10/11/1394 هیأت وزیران اعلام شده است.

همچنین طبق مصوبه وزارت نیرو به شماره 100/20/50373/95 مورخ 7/12/95 مشترکین جدید التاسیس که درخواست تامین انرژی و مشترکین قدیمی که درخواست افزایش دیماند دارند، موظف بر آن هستند که انرژی خود را از طریق قرارداد دوجانبه و یا بورس انرژی تامین نمایند.

شرکت کیاشید با تکیه بر پشتوانه ظرفیت نیروگاه‌های همکار خود آمادگی دارد تا نسبت به تامین برق مشترکین صنعتی در قالب منعطف ترین و اقتصادی ترین قالب قرارداد دوجانبه اقدام نماید.

جهت سهولت ارزیابی‌ اقتصادی منافع حاصل از قراردادهای دوجانبه، متقاضیانی که تمایل به ورود به این فضا  را دارند، میتوانند با وارد کردن اطلاعات مربوط به الگوی برق مصرفی خود در بخش امکان سنجی اقتصادی قرارداد های دوجانبه با انجام یک آنالیز حساسیت دید روشن‌تری نسبت به این فضا کسب نمایند.