خرده فروشی برق

در راستای اصل 44 قانون اساسی وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، خصوصی سازی دو بخش از سه بخش تولید، انتقال و توزیع صنعت برق را در دستور کار خود قرار داده است. در همین چارچوب از یک دهه پیش شرکت های خصوصی در بخش تولید فعالیت خود را آغاز کرده و در ابتدا با ساخت نیروگاه های جدید و در چند سال اخیر با خرید نیروگاه های دولتی بخش قابل توجهی از بخش تولید در صنعت برق را به خود اختصاص داده اند. در بخش توزیع نیز که یکی از بخش های مورد نظر برای واگذاری به بخش خصوصی است فعالیت هایی نظیر صدور پروانه خرده فروشی را می توان نام برد.

اقدامات انجام شده :

شرکت کیاشید در اولین گام خود، پس از اتمام قرارداد با بخش دولتی اقدام به تامین برق مشترکین در منطقه شهرستان ابرکوه خواهد نمود.

خدمات نیروگاه کیاشید

  • محاسبات مصرف مشترکین با نرخ مخفف نسبت به تعرفه های مصوب وزارت نیرو
  • استخدام پرسنل تمام وقت و کارشناسان فنی خبره، جهت پاسخ گویی و ارائه خدمات بهتر به مشترک
  • بازرسی دوره ای کنتورها و تجهیزات شبکه هر 3 ماه یکبار به منظور اطمینان از صحت کارکرد
  • حفظ ساختار تعرفه برای مصرف کنندگان
  • منظور نمودن تخفیفات متناسب با میزان مصرف
  • ارائه خدمات ویژه به مشترکین برتر