صنعت برق یکی از صنایع استراتژیک و بسیار پویاست که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه‌های توسعه ملی هر کشور ایفا میکند.

در راستای تداوم تجدید ساختار در صنعت برق ایران، شکل‌گیری بازار برق، به عنوان پیش‌نیاز توسعه رقابت و حضور مؤثر بخش خصوصی، در اولویت مصوبات مجمع عمومی  توانیر قرار گرفت .

بازار برق ایران با تدوین و ابلاغ آیین نامه تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش برق در شبکه برق کشور در ابتدای آبان ماه سال 1382 شروع به کار نمود .

در فضای تجدید ساختاریافته، شرکت‌ها و سازمان‌ها مختلفی ایفای نقش می‌کنند. طی سالیان اخیر با ایجاد بسترهای مناسب و حمایت دولت  امکان فعالیت جدی بخش خصوصی در حوزه توزیع انرژی برق نیز به وجود آمده است.

در این میان خرده‌فروشان یکی از عناصر فعال در محیط تجدید ساختار یافته بشمار می‌روند.

شرکت‌های خرده‌فروش با دریافت پروانه خرده فروشی از وزارت نیرو می‌توانند نسبت به فروش برق طبق دستورالعمل‌های مصوب اقدام نمایند.

شروع رسمی فعالیت خرده‌فروشی در ایرانبا ابلاغ اولین دستورالعمل خرده‌ فروشی شماره‌  93/24967/350 به تاريخ 18/05/93 آغاز گردید.

مطابق با این دستورالعمل شرکت‌های خرده فروش متضمن به اختیارات به شرح زیر می‌باشند:

  • فروش انرژی الکتریکی به مشترک در هر یک از سطوح ولتاژی توزیع، فوق توزیع و انتقال؛
  • خرید و فروش برق از بورس انرژی؛
  • خرید برق از بازار عمده فروشی برق؛
  • خرید و فروش حقوق و منافع ناشی از بهره برداری از ظرفیت نیروگاه؛
  • خرید و فروش گواهی ظرفیت.

با این وجود در شرایط فعلی با ابلاغ الحاقیه‌های محدود کننده بر دستورالعمل اولیه خرده فروشی، شرکت های خرده فروش تنها مجاز به فروش برق به مشترکین صنعتی بالای 5 مگاوات در قالب قراردادهای دوجانبه می‌باشند.