روش های سرمایه گذاری در انواع نیروگاه های برق

روش های سرمایه گذاری در انواع نیروگاه های برق

شرکت بهینه سازی انرژی کیاشید در زمینه نیروگاهی و برق فعالیت دارد و این شرکت ارائه دهنده اخبار و مقالات معتبر و رسمی در زمینه انواع مختلف نیروگاه می باشد.

وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته‌ای، انرژی پتانسیل گرانشی و… به انرژی الکتریکی است.

ژنراتور

وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است؛ ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می ‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود و عموماً به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد.

از دیدگاه علمی انواع نیروگاه عبارتند از :

1) نیروگاه طبیعی: در این نیروگاه با استفاده از عوامل طبیعی مانند باد برق تولید می شود.

2) نیروگاه اتمی: در این نیروگاه با استفاده از انرژی های نهفته در درون اتم برق تولید می شود.

3) نیروگاه مکانیکی: در این نیروگاه با استفاده از عوامل مکانیکی مانند یک موتور مکانیکی که میله آن می چرخد برق تولید می شود.

4) نیروگاه فیزیکی: در این نیروگاه با استفاده از عوامل فیزیکی مانند نور و حرارت برق تولید می شود.

5) نیروگاه شیمیایی: در این نیروگاه با استفاده از فعل و انفعالات مواد شیمیایی برق تولید می شود.

6) نیروگاه دریایی: در این نیروگاه با استفاده از آب دریا برق تولید می شود.

برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود . این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی به شرح زیر می باشند .

انواع مختلف نیروگاه

1 – نیروگاه دیزلی

2 – نیروگاه گازی

3 – نیروگاه بخاری

4- نیروگاه سیکل ترکیبی
5 – نیروگاه برق آبی

6- نیروگاه هسته ای

7- نیروگاه تلمبه ذخیره ای

8 – نیروگاه خورشیدی
9 – نیروگاه بادی

 10- نیروگاه زمین گرمایی

11- نیروگاه آبی جذر و مدی

نیروگاه حرارتی نیروگاه حرارتی نیروگاهی است که انرژی حرارتی نهفته درسوخت‌های جامد، مایع، گاز یا سوخت‌های هسته‌ای را به برق تبدیل می‌کند.  در این بین نیروگاه‌های بخاری، دیزلی، گازی، سیکل ترکیبی و هسته‌ای از جمله نیروگاه‌های حرارتی محسوب می‌شوند. در نیروگاه بخاری با سوزاندن سوخت‌های فسیلی، آب تبدیل به بخار شده و بخار تولیدی سبب چرخش توربین و تولید برق می ‌شود.  

نیروگاه گازی

در نیروگاه گازی ، انرژی ناشی از سوخت فسیلی، هوا را تحت فشار و دمای زیاد قرار داده و این هوای مخلوط با گاز‌های ناشی از احتراق موجب چرخش توربین و تولید برق می‌شود.  نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاهی ترکیب از واحد‌های گازی و بخاری است که در آن گاز‌های خروجی از توربین‌های گازی پس از چرخاندن توربین گازی، برای استفاده مجدد در تولید برق به یک نیروگاه بخار هدایت می‌شود.

  نیروگاه هسته ای  در نیروگاه هسته‌ای انرژی ناشی از سوخت هسته‌ای بخار آب تولید کرده و سپس این بخار توربین را به گردش در می‌آورد و سبب تولید برق می‌شود. نیروگاه‌های برق آبی در نیروگاه‌های برق آبی آب ذخیره شده پشت سد‌ها است که موجب چرخش توربین و سپس تولید انرژی برق می‌شود. 

لازم به ذکر است که انرژی تولیدی نیروگاه‌های برق آبی به عنوان یک انرژی پاک، ارزان، سازگار با محیط زیست و تجدید نظر شناخته می‌شود.  روش دیگر تولید برق استفاده از انرژی‌های نو مانند نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و زیست توده است که طی دهه‌های اخیر بیشتر به آن توجه شده و به دلیل اهمیت زیست محیطی رو به افزایش است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.